22 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor

Tamamı Pirinçten Retro Dürbünlü Pusulalı Viktoryen Bastonu

775,00
Baston yüzyıllar boyunca görme engelliler tarafından kullanılmış olan bir araçtır. Ancak bugünkü bildiğimiz ilk baston kaza sonucu gözlerini kaybetmiş olan James Biggs adlı bir fotoğrafçı tarafından 1921 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilmiştir. Yıllar geçtikçe bir çok prodüksiyon ve dekorda daha çok yer etmeye başlayan baston günümüzde halan yaşça büyük ya da yürüme zorluğu çekenler için gözde aksesuarlardan.

Kartal Formunda Kılıç / Hançer Baston

400,00
Pek çok gelenekte kutsal bir yeri olan Kartal sembolü, genellikle yükselmeyle, güneş, ateş, ışık ve göz sembolleriyle ilişkilendirilir. Kartal kötülüğün düşmanı olarak kabul edilir, dolayısıyla kötülükle mücadelenin de sembolü olarak ortaya çıkmaktadır. En çok Şamanizm’de olmak üzere, Eski Mısır, Çin, Hun, Sümer, Hitit, Aztek, Japon, Hint Gelenekleri’nde görülen, Neospritüalizmde Yüksek İdare Mekanizması’nın çeşitli niteliklerini temsil eden ezoterik bir semboldür.

Kobra Baston

450,00
* KOBRA Figürlü Hançerli Baston* 94cm Boyunda Tamamen Metalden   Pek çok gelenekte kutsal bir yeri olan Kartal sembolü, genellikle yükselmeyle,

Özel Kobra Yılan Tasarım Retro Hançerli / Kılıç Baston

345,00
Baston yüzyıllar boyunca görme engelliler tarafından kullanılmış olan bir araçtır. Ancak bugünkü bildiğimiz ilk baston kaza sonucu gözlerini kaybetmiş olan James Biggs adlı bir fotoğrafçı tarafından 1921 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilmiştir. Yıllar geçtikçe bir çok prodüksiyon ve dekorda daha çok yer etmeye başlayan baston günümüzde halan yaşça büyük ya da yürüme zorluğu çekenler için gözde aksesuarlardan.

Özel Tasarım Dragon / Ejderha Başlı Retro Hançerli / Kılıç Baston

345,00
Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan toplumların kültürlerinde birbirine benzer özelliklerde yer alan ejderhalar, geçmişte yaşamış insanların korkularından ortaya çıkan bir Efsane miydi, yoksa gerçekten var mıydı? Ejderhalar, ağzından ateş püskürtebilen devasa yaratıklar. Neredeyse bütün Efsanelerde kanatlı, çok sert ve kalın pulları olan, Kolay Kolay öldürülemeyen bir canavar olarak anlatılmaktadır. Çok eski dönemlerde, insanoğluyla bu devasa yaratıkların aynı dünyayı paylaşması acaba mümkün müydü ? Günümüzde sinema teknolojileri sayesinde görmeye alıştığımız bu heybetli yaratıkların ilk olarak ne zaman ve nerede anlatıldığı bilinmese de insanoğlunun varlığından beri sanki gerçekten yaşamış bir canlı olarak hikayelerde, Efsanelerde ve Masallarda adı geçmektedir. Eski Türk toplumlarında da ejderhaların var olduğu inanışı yer almaktadır. Fakat Türkler, ejderha kelimesi yerine evren kelimesi kullanılırdı. Yusuf Has Hacib'in yazdığı "Kutadgu Bilig" adlı eserinde "Evren" İsimli ejderhanın tasvirleri bulunmaktadır.

Özel Tasarım Kurt Kabartmaları Retro Hançerli / Kılıç Baston

345,00
Baston çoğu kez Asa ile karıştırılmış ve her ikisi de eş anlamda kullanılmıştır. Oysa Asa eski devirlerde kralların, kumandanların, filozofların, din adamlarının ve peygamberlerin elinde dayanak olmaktan çıkarak kuvvet ve kudret sembolüne dönüşmüştür. Baston kadar Asa da çok eskiye inmektedir. Uygulamada her ikisi de yürürken elde tutulan sopalara verilen isimlerse de Asanın çok daha özel durumu olmuştur. Din kitapları peygamberlerin, mitolojiler ise tanrıların Asalarından, Bastonlarından uzun uzun söz etmektedir. Bunların en önemlisi Hz. Musa’nın Asasıdır. Kuran’da da sözü edilen bu Asayı melekler cennetteki mersin ağacından kestikleri dalla yaparak bir çobana vermişlerdir. Çoban Asasını Hz. Musa’ya vermiş sonra da pişman olmuş, geri istemiştir, Hz. Musa “o artık benim oldu” diyerek Asayı vermemiştir.

Özel Tasarım Vahşi Kurt Başlı Retro Hançerli / Kılıç Baston

345,00
Baston yüzyıllar boyunca görme engelliler tarafından kullanılmış olan bir araçtır. Ancak bugünkü bildiğimiz ilk baston kaza sonucu gözlerini kaybetmiş olan James Biggs adlı bir fotoğrafçı tarafından 1921 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilmiştir. Yıllar geçtikçe bir çok prodüksiyon ve dekorda daha çok yer etmeye başlayan baston günümüzde halan yaşça büyük ya da yürüme zorluğu çekenler için gözde aksesuarlardan.

Özgün Viktoryen Dönem Pirinç Teleskop Tutacaklı Baston

445,00
Antik objelerin eşsiz güzelliğini yansıtmak için tasarlanan bu parça hem fonksiyonel hem de dekoratif özellikleriyle dikkat çekmektedir. Teleskoplu Vintage Baston, klasik Viktorya dönemine aittir ve koleksiyonunuzu zenginleştirecek bir parçadır. Bastonun ana gövdesi gül ağacından yapılmış olup zarif olduğu kadar aynı zamanda dayanıklı bir tasarımı ön plana çıkarır. Parlatılmış pirinç tutacak aynı zamanda dönen bir teleskop işlevi de görür –tutacağı hafifçe çekip döndürün ve kapağı açın- Sıradışı olduğu kadar aynı zamanda pratik bir kullanıma da sahip bu baston zarif, şık ve nostaljik bir parça olarak gideceğiniz her yerde size refakat edecektir.

Rus Baston

450,00
* Kartal Figürlü  RUS Hançerli Baston* 94cm Boyunda Tamamen Metalden   Pek çok gelenekte kutsal bir yeri olan Kartal sembolü,

Tamamı Metalden Özel Fantastik Tasarım Hançerli Baston

450,00
♕ Tamamı Metalden Özel Fantastik Tasarım Hançerli Baston♕ 93 cm Uzunluğunda, Çok İyi Kondisyonda ve Çil Durumda♕ Koleksiyonluk, Dekorluk, Kullanılabilir

Tamamı Metalden Özel Tasarım Gold Kobra Kılıç / Hançer Baston

245,00
Baston yüzyıllar boyunca körler tarafından kullanılmış olan bir araçtır. Ancak bugünkü bildiğimiz ilk baston kaza sonucu gözlerini kaybetmiş olan James Biggs adlı bir fotoğrafçı tarafından 1921 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilmiştir. Yıllar geçtikçe bir çok prodüksiyon ve dekorda daha çok yer etmeye başlayan baston günümüzde halan yaşça büyük ya da yürüme zorluğu çekenler için gözde aksesuarlardan.

Tamamı Metalden Özel Tasarım Kanatlı Kartal Başlı Hançer / Kılıç Baston

345,00
Hun Ülkesinin kuzeyinde So adı verilen bir ülke vardı. Burada, Hunlarla aynı soydan olan Göktürkler otururdu. Bir gün Göktürkler ülkelerinden ayrıldılar. Bu sırada başlarında Kağan Pu adlı bir yiğit vardı. Kağan Pu'nun on altı kardeşi bulunuyordu. On altı kardeşten birinin annesi bir kurttu. Annesi Göktürklerce en kutsal yaratıklardan biri olarak bilinen ve böyle kabul edilen bir kurt olduğu için delikanlı, rüzgârlara ve yağmura söz geçirir, bu iki kuvveti buyruğu altında tutardı. Bununla beraber, yurtlarından ayrılan Göktürkler düşmanlarının baskınına uğradılar. Bu baskında düşmanlar bütün Göktürkleri yok ettikleri gibi on altı kardeşten sadece birisi kurtulabildi. Kurtulan delikanlı annesi kurt olan idi. Bu delikanlının da, birisi yaz diğeri de kış ilâhının kızı olan iki karısı vardı. Baskından sonra her ikisinden ikişer oğlu oldu. Zamanla kalabalıklaşıp çoğalan halk, çocuklardan en büyüğünü kendilerine Hakan seçtiler; o zamanki adı Göktürk dilinde değildi. Hakan seçilir seçilmez Göktürkçe olmayan bu adını bıraktı ve Türk adını aldı. Ondan sonra Türk on kadınla evlendi, birçok çocukları oldu. İçlerinden Asena adını taşıyan biri hakanlık tahtına geçince boyun adı da Aşina oldu.