Gösterilen sonuç sayısı: 12

Kategori & Filtreleme
-41%
925 Ayar Gümüş Altın Kaplama Ayet-El Kürsi Dualı Özel Tasarım Kolye
Kapt

925 Ayar Gümüş Altın Kaplama Ayet-El Kürsi Dualı Özel Tasarım Kolye

500,00 295,00
Allahu Tealayı yücelten, onun en güzel sıfatlarından ve isimlerinden, kuvvetinden ve kudretinden bahseden Ayet-el Kürsi, tevhid ilminin en büyük ayet-i kerimesidir. Geceleyin inmiş olan bu ayet çok derin anlamlar ifade eder. Ayetlel Kürsi'de bulunan Esma-i İlahiye hiç bir Ayet-i Kerimede yoktur.
-30%
925 Ayar Gümüş Altın Kaplama Doğal Yeşim ve Zirkon Taşlı Vintage Yüzük - 1980/90's
Kapt

925 Ayar Gümüş Altın Kaplama Doğal Yeşim ve Zirkon Taşlı Vintage Yüzük – 1980/90’s

350,00 245,00
Yeşim taşı Jade Nefrit, eski Çin imparatorlukları tarafından çok kullanılıp kutsal sayılmıştır. Çinliler kutsal saymasının sebeplerden en büyüğü büyük Çin Ejderhasının dünyaya serpişTırdiği tohumlarından saymalarıdır. Tabi ki bu bir Efsaneden öteye geçmez. Yeşim taşlarının oluşması için binlerce yıl geçmesi gerekiyor. Bu yıllar içerisinde yeşim taşı belli bir enerjiye sahip olmaktadır. İnsanlarda bu enerjiden faydalanmak için yeşim taşına sahip olmak isterler. Yeşim taşları daha çok Kolye ve tespih olarak sunulmaktadır. Yalnız sadece sahibinin elinde olması gerekir. Elden ele dolaşan bir eşya olursa enerjisini kaybettiği düşünülüyor. Jade ve Nefrit’in özellik olarak da farklılıkları vardır. Jade, sert ve işlenmesi zor bir materyaldir. Bu yüzden Jade’nin işlemi uzun ve zahmetli olduğundan masrafı da buna paralel olarak artar. Nefrit , Jade türü yeşim taşına nazaran daha yumuşak ve doğada daha çok bulunanıdır.
-44%
925 Ayar Gümüş Altın Kaplama Yeşim Taşlı Vintage Yüzük - 1980/90's
Kapt

925 Ayar Gümüş Altın Kaplama Yeşim Taşlı Vintage Yüzük – 1980/90’s

350,00 195,00
Yeşim taşı Jade Nefrit, eski Çin imparatorlukları tarafından çok kullanılıp kutsal sayılmıştır. Çinliler kutsal saymasının sebeplerden en büyüğü büyük Çin Ejderhasının dünyaya serpişTırdiği tohumlarından saymalarıdır. Tabi ki bu bir Efsaneden öteye geçmez. Yeşim taşlarının oluşması için binlerce yıl geçmesi gerekiyor. Bu yıllar içerisinde yeşim taşı belli bir enerjiye sahip olmaktadır. İnsanlarda bu enerjiden faydalanmak için yeşim taşına sahip olmak isterler. Yeşim taşları daha çok Kolye ve tespih olarak sunulmaktadır. Yalnız sadece sahibinin elinde olması gerekir. Elden ele dolaşan bir eşya olursa enerjisini kaybettiği düşünülüyor. Jade ve Nefrit’in özellik olarak da farklılıkları vardır. Jade, sert ve işlenmesi zor bir materyaldir. Bu yüzden Jade’nin işlemi uzun ve zahmetli olduğundan masrafı da buna paralel olarak artar. Nefrit , Jade türü yeşim taşına nazaran daha yumuşak ve doğada daha çok bulunanıdır.
-51%
925 Ayar Gümüş Üstü 24 Karat Altın Kaplama Mikail Melek Kılıcı Formunda Tasarım Kolye
Kapt

925 Ayar Gümüş Üstü 24 Karat Altın Kaplama Mikail Melek Kılıcı Formunda Tasarım Kolye

500,00 245,00
Melek Mikail bütün dinlerde tanınır ve kabul edilir. Hıristiyanlıkta Kutsal Ruh ile (Ruhülkudüs) eşit tutulur. Mavi alevden kılıcı ve kalkan ve zırhla sembolik olarak resmedilir. (Kılıç adaleti, zırh bilgeliği ve kalkan Ruh’un korumasını simgeler) Tüm melekler gibi dişil ya da eril değildir, görünmek istediği şekilde görünebilir.⠀ ⠀Enerjisi Altın sarısı, mor ve mavi renklerde algılanır. Kılıcı beyaza yakın açık mavi şekilde algılanır.⠀ ⁣İslâm inancına göre meleklerin büyüklerinden olan Mîkâil’in (a.s.) ismi hem Kuran’da hem hadislerde geçmektedir.⠀
-51%
925 Ayar Gümüş Üstü Altın Kaplama Balık Tasarım Kolye
Kapt

925 Ayar Gümüş Üstü Altın Kaplama Balık Tasarım Kolye

500,00 245,00
Hint mitolojisinde balık, tıpkı Türk mitolojisinde olduğu gibi “yaratılış” ve “tufan” konularıyla ilişkilendirilir. Ayrıca Hinduların kutsal tanrısı Vişnu’nun da ünlü on avatarından biridir ve Matsya olarak adlandırılır. Hint mitolojisine ait unsurları barındıran ve Hint toplumunun Sanskrit diliyle yazılmış kadim eserlerinde de Matsya (balık) miti ile ilgili birçok efsane anlatılır. Hint edebiyatında balık miti, ilk olarak Şatapatha Brahmana’da ki (I, 8:1) tufan efsanesinde görünür. Bu anlatıda insan ırkının atalarından yedinci Manu’yu selden kurtarır. Daha sonraki dönem eserlerinden Puranalar’da da Matsya (balık) miti ile ilgili efsanelere rastlanılmaktadır. Çoruhlu, Türk mitolojisinde özellikle de Verbitskiy’in derlediği Altay yaratılış destanında balığın önemli bir yer tuttuğunu ifade eder. Türk kozmolojisinde balık, gök gürültüsü unsurunun hayvan şeklindeki biçimi olarak görülür. Yeniden doğuş, yaratılış, bolluk, bereket, refah ve huzurun simgesidir. Eski Türk efsanelerinde Ak Ana derin sulardan çıkar ve yeryüzünün yaratılması için görevlendireceği üç balık yaratır. Uygurlar döneminde ise, Türk toplumlarına sonradan geçmiş olsa da, dünyanın bir balık üzerinde durması efsanesine rastlanılır. Ayrıca Budhizm’in etkisiyle oluşturulduğu düşünülen, balık üzerinde oturan ya da elinde balık taşıyan tanrı figürlerine derastlanılmaktadır
-51%
925 Ayar Gümüş Üstü Altın Kaplama Hayat Ağacı Tasarım Kolye
Kapt

925 Ayar Gümüş Üstü Altın Kaplama Hayat Ağacı Tasarım Kolye

500,00 245,00
Doğa dinlerinden tek tanrılı dinlere kadar pek çok inançta, inanışta hayat ağacı kavramı var. Yaşamın ve var olma bilincinin bir tezahürü hayat ağacı. “Kutsal ağaç”, “dünya ağacı”, “evren ağacı” ya da “kozmik ağaç” gibi isimlerle anılan bütünleştirici bir imge… Anlatım biçimleri, öyküler zamana, kültürlere, inanışlara göre değişiyor ama ortak anlam: “Ebedi canlılık ve tanrısal birlik”. Doğurganlığı, ölümsüzlüğü, şansı, bereketi, sağlığı, hastalıktan kurtulmayı simgeler.
-41%
925 Ayar Gümüş Üstü Altın Kaplama Üçüncü Göz / Ajna Tasarım Kolye
Kapt

925 Ayar Gümüş Üstü Altın Kaplama Üçüncü Göz / Ajna Tasarım Kolye

500,00 295,00
Guru çakra veya üçüncü göz çakrası olan Ajna, Bir çok  geleneğine göre vücuttaki altıncı birincil çakradır. Sözde beynin, tıpkı bir kas gibi meditasyon, yoga ve diğer manevi uygulamalar yoluyla daha güçlü hale getirilebilecek bir parçasıdır. Bir çok  inanç kültüründe, bilinçaltı zihni, Brahman / Tanrı / Allah ile doğrudan bağlantıyı ifade eder.
-44%
Antik Mısır Dönemi Sikke Formunda Kolye
Kapt

Antik Mısır Dönemi Sikke Formunda Kolye

350,00 195,00
Dünyanın kadim uygarlıklarından; Mısır… Antik bilgeliğin kalelerinden… Birçok sırrı hala çözülemeyen ölümsüz medeniyet… Antik Mısır’ı n bugüne uzanmayı başarmış simgelerinin başında piramitler gelse de, Mısır’ı bu kadar özel kılan kuşkusuz, ‘simge’nin anlamını keşfeden ve sembollerin bel kemiğini oluşturduğu bir uygarlık yaratması… Ve yine sembollerle inşa edilen bir takı kültürü… Bugün kullandığımız birçok sembolün, dahası ‘sembol’ün bizatihi kendisini hayatımıza sokan bu uygarlık, günümüz takı kültürü için de bir ilham kaynağı.
-44%
Özel Tasarım Antik Roma Dönemi Sikke Formunda Kolye
Kapt

Özel Tasarım Antik Roma Dönemi Sikke Formunda Kolye

350,00 195,00
İlk Roma sikkeleri M.Ö. III. yüzyıl başlarında basılmıştır. Roma devletinin gümüş sikkesi Denarius, altın sikkesi Aureus’tur. Roma’nın bronz sikkeleri ise -küçük birimden büyük birime doğru- as, dupondius ve sestertius’tur. M.S. 215 yılında İmparator Caracalla tarafından, onun adına izafeten(resmi adı Antoninus) antoninianus adı verilen yeni bir gümüş sikke tedavüle sokulmuştur. Bu sikkenin içindeki gümüş sikke miktarı zamanla azaltılmış, bakırın üzeri gümüş kaplanmış ve nihayette tamamen bakır bir sikkeye dönüşmüştür.

20 Micron Altın Kaplama Orijinal Sedef Taşlı Vintage Kolye ve Küpe Takımı – 1990’s

450,00
Sedef taşı bereket güç ve cesaret taşı olarak bilinir. Toprak enerjisini toplayarak bedene verir ve vücutta dinçlik oluşturur. Sedef taşı bedendeki tonsinleri temizler. Kansızlığa iyi gelir ve kan yapımına yardımcı olur.

Antik Roma Dönemi Ceasar Kabartma Sikke Formunda Kolye

450,00
Jül Sezar, MÖ 102 senesinde Roma'da dünyaya geldi. Annesi Aurelia Cotta, babası Gaius Julius'dır. Sezar'ın doğumunda ölen annesinin karnını kesmek suretiyle alındığı için “kesilip alınan” anlamına gelen “Ceasar” ismini aldığı iddia edilir. Ayrıca bugünkü sezaryen işleminin isim babasıdır.Büyük bir devlet adamı olan Jül Sezar oldukça ünlü de bir yazardır. Sezar politik davranışlarında çoğunlukla halk tarafını tutmuş, Romalı asillerin halk üzerinde baskılarını kaldırmaya çalışmıştır.