top of page

İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn

 

İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn (Din ilimlerinin ihyâsı), İmâm-ı Ğazâlî (Rahimehullâh) Hazretleri’nin bÜtün bu alanlara vukûfiyet kesbettikten sonra kaleme aldığı müthiş bir dirâyet ürünü, ehlinin beyanı veçhiyle: ‘misli yazılmamış’ bir eserdir. BÜtün zamanlarda, en çok okunan eserlerden biri haline geTırerek ümmet de bu mübârek esere vermiş olduğu kıymeti böylece izhâr etmişTır.

 

Mânâ âleminde, o Hüccetü’l-İslâm’ın ve büyük eseri İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn’in büyüklüğünü PeygAmber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in, Hazreti İsa ve Musa Nebîlerin ve Şeyhayn (Hazreti Ebûbekir es-Sıddîk ve Hazreti Ömer Radıyallâhu Anhûma)nın da tasdik ettikleri haber verilmişTır. Ayrıca İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn’in aleyhinde bulunan bir âlime, sadık bir rüyada ifTıra haddi tatbik edildiği de tabakât kitaplarına kaydedilmişTır.

 

Dört ciltten oluşan İhyâ’nın her bir cildinde yer alan ‘kitâb’ başlığı altında onar konu incelenmiş, böylece eser boyunca birbirinden farklı pek çok alanda meseleye temas edilmişTır. ‘Yeme içme âdâbı, evlilik, ekonomik hayat, helâl ve haram, ülfet, kardeşlik, sohbet ve muaşeret âdâbı; uzlet, semâ ve vecd; emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker, maişet âdâbı, ailevî, içtimaî, iktisadî, siyasî münasebetlere dair malumatlar, tövbe, sabır ve şükür, havf ve recâ, fakr ve zühd, tevhid ve tevekkül, muhabbet, şevk, üns ve rızâ; niyet, ihlâs ve sıdk; murakabe ve muhasebe, tefekkür, ölüm ve âhiret hayatı… gibi konular, İhyâ’da yer verilmiş olan konuların bazılarıdır.

 

İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn, İslâm dünyası kadar batıda da kendisine, yaygın olarak başvurulan eserlerin başında gelmektedir. Pek çok dile tercüme edilmişTır. Ümmetin: ‘İslâm’a dair bÜtün kitaplar kaybolup sadece İhyâ’ kalsaydı, diğerlerini aratmazdı‘ diyerek taltif ettiği, -kimi bölgelerde- vird edindiği bu eserden Müslümanlar, kıyamete kadar istifâde etmeye devam edeceklerdir inşaAllâh…

 

Görmüş olduğunuz 4 cilt harika kondüsyonda eksiksiz bu İmam Gazali hazretlerinin değerli kitabı İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn sadece Antikkuntik'de. 

İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn

Stok kodu: SKU 28951
300,00₺Fiyat
Tükendi

    Benzer Ürünler