top of page

* 1897 baskı Kur'an ı Kerim
* 121 yıllık iyi kondüsyonda
* Mustafa Hafizul kuran Eski Türkçe

 

Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygAmber Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah cc tarafından gönderilen en büyük kutsal kitapdır.

 

PeygAmberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), kendisine peygAmberlik görevi verilmeden önce bir süre Mekke yakınındaki Hira dağında bir mağaraya çekilir, Allah'ın cc büyüklüğünü düşünmekle meşgul olurdu.

 

610 yılının Ramazan ayında bir Pazartesi gecesi yine Hira'daki mağaraya çekilmiş, gönlü ve bÜtün varlığı ile Allah'a cc yönelmişti. İşte bu sırada meleklerin en büyüğü olan Cebrâil (a.s.), Allah'ın emriyle peygAmberimize gelerek "Oku!" dedi ve bu emri üç defa tekrarladı. Sevgili PeygAmberimiz, "Ne okuyayım?" deyince Cebrâil (a.s.), Kur'an-ı Kerim'den beş âyeti tebliğ etti. Böylece ilk vahiy geldi ve Kur'an-ı Kerim nâzil olmaya başladı.

 

Kur'an-ı Kerim, PeygAmber Efendimize Cebrail adlı melek aracılığı ile indirilmişTır. İlk vahiy geldiği zaman PeygAmberimiz (s.a.s.) 40 yaşında idi.

 

Kur'an-ı Kerim, peygAmberimize vahiy yoluyla gelmişTır. Vahiy: Allah cc tarafından doğrudan doğruya veya elçi vasıtasıyla PeygAmberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgidir. Vahyin çeşitleri vardır. Allah bu vahiy yollarından biri ile sözünü peygAmberlerine duyurmuştur.

 

Bu yollardan biri de Yüce Allah'ın,cc sözünü bir melek aracılığı ile peygAmberlerine duyurmasıdır.

 

Allah'ın cc sözünü peygAmbere bildiren melek; bazen kendi suretinde gelirdi. Bazen de bir insan şeklinde gelir, orada bulunanlar kendisini görür, sesini işiTırlerdi. Bazı zamanlarda da melek vahyi peygAmbere bildirir, fakat kendisi görünmezdi.

Kur'an'ın inmeye başlamasıyla Hz. Muhammed (s.a.s.)'in PeygAmberlik görevi başlamış oldu. Kur'an-ı Kerim, bazen ayet-ayet, bazen de sûreler hâlinde parça-parça inerek 23 senede Tamamlandı.

 

"İşte bu Kur'an muazzam bir kitabdır. Onu biz indirdik. Çok mübarekTır. (Fayda ve bereketi çoktur). Artık buna uyun, emirlerine bağlanın ve Allah'tan korkun. Tâ ki merhamet olunasınız." (En'âm, 6/155)

 

Kur'an-ı Kerim PeygAmberimize indiği gibi hiç bir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmişTır. Kıyamete kadar da bozulmadan devam edecekTır.

 

Öteki kutsal kitaplardan bazıları Tamamen kaybolmuş, bazıları da birçok değişikliklere uğrayarak bozulmuş ve hiçbiri Allah'tan gönderildiği gibi muhafaza edilememiş, insanlar tarafından değişTırilmişTır.

 

Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını Yüce Allah, şu ayetle teminat altına almıştır: "Kur’anı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız." (Hicr 9)

 

Görmüş olduğunuz eskilerden Kuran-ı Kerim Tam 121 yaşında eksiksiz hicri 1314 yılından Hafız Mustafa tarafından çevirisi yapılmış üzerinde çift mühür bulunan bu tarihi özel kitabımız sadece Antikkuntik'de.

Kur'an ı Kerim

Stok kodu: SKU 28689
850,00₺Fiyat
Tükendi

    Benzer Ürünler