top of page

Mahşerin 4 Atlısı

 

ÖLÜM MELEĞİ BRONZ SIVAMA

 

Mahşerin dört atlısı, Vahiy Kitabı’nın 6’cı bölümünün 1-8 ayetlerinde tanımlanır. Dört atlı, zamanın sonunda gerçekleşecek farklı olayların sembolik tanımlarıdır. Mahşerin ilk atlısından Vahiy 6:2’de söz edilmektedir: “Bakınca beyaz bir at gördüm. Binicisinin yayı vardı. Kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak Zafer kazanmaya çıktı.” Bu ilk atlı, büyük bir olasılıkla kendisine yetki verilen ve kendisine karşı çıkan herkesi fethedecek olan Mesih-karşıtı’ndan söz etmektedir. Mesih-karşıtı, Kendisi de beyaz bir atın üzerinde dönecek olan gerçek Mesih’in sahte bir taklitçisidir (Vahiy 19:11-16).

Mahşerin ikinci atlısını Vahiy 6:4’de görmekteyiz: “O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonUcu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi.” İkinci atlı zamanın sonunda gerçekleşecek olan korkunç bir savaşla ilgilidir. Üçüncü atlı Vahiy 6:5-6’da tanımlanır: “Bakınca siyah bir at gördüm. Binicisinin elinde bir terazi vardı. Dört yaratığın ortasında sanki bir sesin şöyle dediğini işittim: ‘Bir ölçek buğday bir dinara, üç ölçek arpa bir dinara. Ama zeytinyağına, şaraba zarar verme.’” Mahşerin üçüncü atlısı, büyük bir olasılıkla ikinci atlının savaşlarının sonUcunda gerçekleşecek olan büyük kıtlıkla ilgilidir.

 

Dördüncü atlıdan Vahiy 6:8’de söz edilir: “Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adı Ölüm'dü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi.” Mahşerin dördüncü atlısı, ölüm ve yıkımın sembolüdür. Daha önceki atlıların bir birleşimi gibi görülmektedir. Mahşerin dördüncü atlısı, korkunç belalar ve hastalıkların yanı sıra daha çok savaş ve korkunç kıtlıklar geTırecekTır. En hayret verici ya da belki de en korkutUcu olanı, mahşerin dört atlısının büyük sıkıntı zamanında gelecek daha da kötü yargıların sadece bir habercisi olmasıdır.

 

Görmüş olduğunuz Özel biblo eksiksiz harika kondüsyonda alçı ve sıkıştırılmışpolyesterden yapılmış üzeri bronz sıvama Mahşerin 4 atlısından ölümü temsil eden meleği tasvir eden bu özel çalışma sadece Tırpanin üst kısmında ufak bir Tamirat yapılmış bu da görüntü de herhangi bir sorun teşkil etmiyor bu haliyle sadece siz değerli Antik Kuntik'de.

Mahşerin 4 Atlısı

Stok kodu: SKU 29519
350,00₺Fiyat
Tükendi