top of page

* Resimli – Haritalı
* Mufassal Osmanlı Tarihi 1957
* 6 cilt

 

Eserin ilk dört cildinin metin yazarı Mustafa Cezar'dır. Ana metnin dışındaki ilave metinler de yine Cezar ve Midhat Sertoğlu tarafından yazılmıştır. Eser, geniş bir kaynak taramasının ürünü olmakla birlikte dipnotlara boğulmamış, sık sık konulan arabaşlıklarla ilgi çekici ve Kolay okunur bir metindir.

 

Konu Başlıkları
Türklerin Anavatanı ve Göçleri
Türklerin İslamiyeti Kabulden Evvelki Devletleri ve Batıya Yürüyüşleri Müslüman Türk Devletleri
Selçuklularla Beylikler Devrinin Ön Asya’daki Medeniyeti
Osmanlı Devleti Kurulurken Bizans’ın Vaziyeti
Osmanlı İmparatorluğu’nun Hayatındaki Safhalar
Osmanlı Devleti
Kuruluş Devrinin Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Teşkilâtı ve Müesseseleri ve İçtimaî Hayatı
Kuruluş Devrinde İmar Faaliyeti
Yükselme Devri
Kırım Hanlığı
Mekke–i Mükerreme Emirliği Eflak
Boğdan Erdel
Gerileme Devri
On Yedinci Asırda İlim ve Sanat Hayatı
İktisadî Durum
Onsekizinci Asırda İlim ve Sanat Hayatı, İktisadî Durum
Yıkılma Devri

On Sekizinci Yüzyılda Diğer Kıt’alar, Sömürgecilik ve Bu Yüzyılın Sonunda Avrupa

 

Görmüş olduğunuz 6 Cilt kitap seti MUFASSAL Osmanlı TARİHİ ilk cilt 1957 basımı daha sonra her cilt 1 yil farkla basilmis bu tarihi kitap seti oldukça iyi kondüsyonda ve Tamamı sadece Antikkuntik'de.

Mufassal Osm