top of page

* Porselen set 1980s

 

Porselenin İngiltere’deki öyküsü, en az diğer Avrupa ülkelerindeki kadar renkli ve serüvenlerle doludur. Başlangıçta tüm Avrupa, Çin’den ithal edilen porselenlere ne kadar para ödediğinin farkında bile değildi. İmparator Kangxi’nin (1662-1722) Çin’in Avrupa piyAsalarına porselen ihraç etme koşullarını Kolaylaştırması, deniz taşımacılığında avantajlı olan İngiltere’nin çok işine geldi. İngiltere Çin porselen pazarından en fazla yararlanan ülke olarak, porselen ticareti piyAsasına hakim oldu. Bugünkü adı Guangzhou olan Kanton limanından, sadece 1772 yılında, 400 bin parça porselen ithal etti.

 

Çin porselenlerinin İngiltere piyAsalarında bu denli değer bulması, diğer Avrupa ülkelerinden sonra İngiliz girişimcileri de çoktan harekete geçirmişti. İngiltere’nin avantajı, porselen üretim teknolojisinin Avrupa’da artık keşfedilmiş olmasıydı. Meissen’de simyacı Böttger, Vincennes-Sevres’de arkanist Dubois, porselen üretim tekniklerini bilimsel temeller üzerine oturtmuşlardı. İngiliz porselencilerinin de bu tekniklere ekleyecek çok şeylerinin olduğu ilerleyen dönemlerde ortaya çıktı.

 

Başlangıçta, İngiltere’de özellikle Chelsea, Derby ve Longton Hall porselen işletmelerinde, Fransız Vincennes-Sevres tarzı “sırçalı yumuşak porselen” üretimi benimsenmişTır.

 

Worcester, Caughley ve Liverpool işletmelerinde ise, özgün bir İngiliz buluşu olan “steatit porseleni” üretimi yapılmıştır. Steatit porseleninin en önemli teknik özelliği, sıcaklık-soğukluk değişikliği şoklarına dayanıklı olmasıdır. İngiltere’de uygulanan “sert porselen” tekniğinin öncülüğünü de arkanist William Cookworthy yaptı. Onun formülü ile Plymouth ve Bristol porselen işletmelerinde İngiliz sert porseleni üretildi.

İngiltere’nin bu denli renkli porselen üretim teknikleri yelpazesine, bir de “kemik porseleni”ni eklemek gerekir. Thomas Freye’nin ilk kez Bow Porselen Fabrikası’nda denediği kemik porseleni Josiah Spode II gelişTırerek, tüm Avrupa’ya lanse etti. Porselen literatüründe “Bone China” olarak yerini alan kemik porselenin tarifsiz saydamlığı ve kalitesi ile Spode İşletmeleri’nden sonra, Wedgwood’da da üretilmeye başlanmasıyla, bu porselen türünü tüm dünyada tanımayan kalmadı.

 

İngiliz porselen endüstrisinde gerçekleşTırilen bir diğer ilk de, porselenin dekorlanmasında “transfer baskı”, tekniğinin kullanılmasıdır. Bu tekni