top of page

* Sovyet Rusya Üretimi Poljot Chronograph Kol Saati - 1980/90's
* 23 Jewels , Takvimli
* 36 mm Kadran
* Seri No:546266

 

Elinize sizden daha yaşlı bir mekanik Saat geçtiğinde önce şaşırırsınız; sizden daha uzun ömürlü olan bu sistem karşısında şaşırmanız doğaldır. Ama asıl şaşkınlığı sonradan, kurma Kolunu çevirdiğinizde yaşarsınız. Çünkü sesleri duyarsınız: tik tak... Bu sesler, bir ölümlü olan size, uyuyan bir ölümsüzü uyandırdığınızı söyler. Bunu bugün siz, yarın başkası yapacaktır. Uyandıran ölümlüler değişse de, o ölümsüz sistem hep varolacaktır.

 

Sovyet hükümetinin, New York'ta faaliyet göstermiş ama üretimini durdurmuş olan Ansonia Saat Şirketi ile Ohio'da faaliyet göstermiş ama üretimini durdurmuş Dueber-Hampden Saat Şirketi'ni 1929 yılında satın alıp bÜtün makine ve teçhizatlarının Moskova'ya taşınması ile temelleri atılmıştır. Kurulma aşamasında adı geçen Saat şirketlerinde çalışan eski teknisyen ve işçilerin yardımıyla üretim yapılmıştır. Üretilen ilk seri mekanizmalarda eski şirketlerin adını görmek mümkündür.

1941 yılında Almanya ordusunun Moskova'ya yaklaşması neticesinde fabrika Zlatoust'a taşınmıştır. Fabrikanın Moskova'ya geri dönüp Birinci Moskova Saat Fabrikası adını alması 1943 yılına karşılık gelmektedir.

 

19