top of page

* Türk Hava Kuvvetleri Merasim 'Meç' Kılıcı - 1970's
* 42 cm Uzunluğunda, Koleksiyonluk

 

Meç terimi; düz ve ensiz tören ve eğitim kılıcı anlamına gelmektedir. Ateşli silahların yaygınlaşmasından önce bir savaş silahı olan meç, Osmanlı Ordusuna 19’uncu yüzyılda girmişTır. Tarihi süreç içerisinde meçin kullanım alanları incelendiğinde; ağzı açılmamış meçlerin yakın dövüş eğitiminde kullanıldığı, kısa ve uzun meçlerin ise tören maksatları ile kullanıldığı belirlenmişTır. Ayrıca tören üniformalarının ayrılmaz bir parçası olan meçlerin bazı ülkelerin askeri okullarında öğrenci kıyafetlerinin bir aksesuarı olarak kullanıldığı da müşahede edilmektedir.

 

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Harbi'nde Almanyaya ile müttefik olduktan sonra Almanya Deniz Kuvvetlerine mensup denizciler ile birlikte icra edilen eğitimler paralelinde 22 Haziran 1909 tarihli kıyafet nizamnamesi ile belirlenen Subay kıyafetlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişi